PROJEKCIA

Ak chcete dať svoju záhradu a jej budúci vzhľad do rúk odborníka, ponúkame Vám aj služby záhradného architekta.

Prvým krokom pri riešení návrhu záhrady je obhliadka pozemku architektom. Po konzultácii s potencionálnym zákazníkom vyhotovíme predbežný návrh riešenia sadovníckej úpravy. Samozrejmosťou je vypracovanie návrhu v 3D forme. Po prekonzultovaní návrhu a prípadných úpravách vypracujeme konečný projekt. Na základe takto spracovaného projektu pripravíme cenovú ponuku vo viacerých alternatívach, kde sú rastliny uvedené v rôznych veľkostiach pre posúdenie investorom. Cenová ponuka je vo forme podrobného položkového rozpočtu na základe jednotkových cien.

Ukážky vypracovaných projektov